Hoy nuevo: 207 | Vendido: 158
c
Inseratsbild
1 Vídeo
+6 fotos

Prachtige, 7 jarige , goed bewegende Pinto E ruin

Tipo de anuncio: Caballos en venta
ID del anuncio: 1884854
Fecha de publicación: 10/02/2020
2.448 €
Recordar
Imprimir
MR BARNEY
Otras razas
Sangre templada, Poni
Caballo castrado
7 años
154 cm
Pío
Doma clásica
Ocio

Descripción

Alemán
  • Inglés
  • Neerlandes
  • Polaco
  • Español
  • Francés
  • Alemán
Dieser Text wurde automatisch übersetzt.
Herr Barney ist ein wunderschöner 7-jähriger E Wallach von ca. 154 m Höhe. Er hat 3 super geräumige Kurse. Er kann hier feine Dressur reiten - sensibel auf die Hilfen und kann einen guten Sprung machen. Er geht sehr leicht. Ist guter Verkehr hier, und trailermak. Herr Barney ist im Besitz eines Reisepasses mit Chip, wird gepfropft. Kürzlich ging zum Zahnarzt, einschließlich der jüngsten Zahngutachten.

Er ist völlig frei von Fehlern und sehr sozial im Umgang mit anderen Pferden.

MR Barney geht es ganz gut, er muss wirklich die Person kennen, mit der er umgehen muss, und kann ängstlich auf Fremde reagieren - aber als unser Schmied einen Moment brauchte, konnte er ihn so abschneiden.

Einschließlich des jüngsten Inspektionsberichts einschließlich der Blutentnahme, wo er für den Sport zugelassen wurde, genehmigt von einem zugelassenen Pferdetierarzt, der das Pferd direkt von Ihrem Versicherer einschließt. Kürzlich ging zum Zahnarzt, einschließlich der jüngsten Zahngutachten.

Ist süß hier in stabil und im Handel. Wer schenkt diesem Schatz ein gutes Häuschen? Wenn du zuerst mit ein wenig Geduld gut für ihn bist, geht es für dich durchs Feuer und er ist auch sehr gut für den Sport geeignet! Für den niedrigen Preis dieses gesunden Kernpferdes müssen Sie es nicht verlassen...

Buchen Sie dieses Pferd ist möglich, fragen Sie nach den Möglichkeiten?
This text has been translated automatically.
Mr Barney is a beautiful 7-year-old E gelding of about 154 m high. He has 3 super spacious courses. He can be riding here fine dressage - sensitive on the helps and can make a good jump. He walks very easily. Is good traffic here, and trailermak. Mr. Barney is in possession of a passport with chip, is grafted. Recently went to the dentist, including recent dental report.

He is totally free of flaws and very social in dealing with other horses.

MR Barney is quite well, he really needs to know the person he needs to deal with and can react anxiously to strangers - but when our blacksmith took a moment, he could cut him down like that.

Including recent inspection report including blood collection where he has been approved for the sport, approved by a licensed horse veterinarian, which directly includes the horse by your insurer. Recently went to the dentist, including recent dental report.

Is sweet here in stable and in the dealings. Who gives this treasure a good cottage? When you're good for him with a little patience at first, it goes through the fire for you and he's also very suitable for the sport! For the low price of this core healthy horse you don't have to leave it...

Booking this horse is possible, do you ask about the possibilities?
Mr Barney is een prachtige 7 jarige E ruin van ca 154 m hoog. Hij heeft 3 superruime gangen . Hij is hier fijn dressuurmatig te rijden , gevoelig op de hulpen en kan een goede sprong maken. Hij loopt heel makkelijk nageeflijk. Is hier goed verkeers,- en trailermak. Mr Barney is in bezit van een paspoort met chip, is geënt. Is onlangs naar de tandarts geweest, inclusief recent tandartsrapport.

Hij is totaal vrij van gebreken en heel sociaal in de omgang met andere paarden.

MR Barney  is wel eenkennig, hij moet de persoon met wie hij om moet gaan echt kennen  en kan angstig reageren op vreemden , maar toen onze smid heel even de tijd nam kon hij hem zo bekappen. 

Inclusief recent keuringsrapport inclusief bloedafname waarbij hij is goedgekeurd voor de sport, gekeurd door een erkende paardendierenarts, waardoor het paard direct door uw verzekeraar wordt opgenomen. Is onlangs naar de tandarts geweest, inclusief recent tandartsrapport.

Is hier lief op stal en in de omgang. Wie geeft deze schat een goed tehuisje? Wanneer je goed voor hem bent met in het begin een klein beetje geduld, gaat ie voor je door het vuur en is hij ook zeer geschikt voor de sport! Voor de lage prijs van dit kerngezonde paardje hoef je het ook al niet te laten...

Het reserveren van dit paardje is mogelijk, vraagt u even naar de mogelijkheden?
 

Ubicación

4885JA Achtmaal
Países Bajos

Vendedor

Melanie Evers-Mutsers
E
4885JA Achtmaal
Países Bajos
Hablamos:
 
Página web: staldoorstap

Contactar al vendedor

* campo obligatorio


Enviar mensaje

Otros anuncios del vendedor

Enviar mediante
9 n r
Melanie Evers-Mutsers
E
4885JA Achtmaal
Países Bajos
i