c
Tinker Caballo castrado 17 años 147 cm Tordo in Flemmingsburg KY
1 Vídeo
+15 fotos

Go to www.PlatinumEquineAuction.com

Tipo de anuncio: Caballos en venta
Referencia del anuncio: 3890974
Fecha de publicación: 02/01/2024
llamada a los anuncios: 1252
Agregar a tu lista de favoritos: 19
3.500 $
~ 3.286 €
Platinum Equine Auction
Louisville 40299 Estados Unidos
Recordar
Imprimir
r Objeciones

Más informacionesLos caballos ""Tinker"" provienen de Irlanda, donde han surgido de caballos de raza y fueron utilizados como caballos de monta y de enganche. Debido a su pelo pío (con manchas) en principio no se les daba mucho valor y no se usaban para la reprodución. Desde mediados del siglo XX los Tinker fueron s ... Más sobre la raza de los caballos Tinker
Tinker
17 años
147 cm
Tordo
Trec
Versatility Ranch Horse

Descripción

Alemán
 • Inglés
 • Polaco
 • Italiano
 • Sueco
 • Neerlandes
 • Español
 • Francés
 • Alemán
Este texto ha sido traducido automáticamente.
ONLINE-AUKTION
Geben Sie Ihre Gebote bei www.PlatinumEquineAuction.com ab
Startgebot $3500
Auktion endet am 14. Januar
Schauen Sie sich White Rock Custom Sättel auf Facebook an
Es handelt sich um "CILLBARRA SMOKY", einen registrierten PUREBRED FAIRYTALE GYPSY VANNER WALLACH. Er ist bei der GYPSY VANNER HORSE SOCIETY registriert und wurde aus Irland vom Zigeunergestüt CILLBARRA IMPORTIERT. Dieser nette Zigeunerwallach ist sicher, gesund, ehrlich und gehorsam. Er kann von jedem Reiter gehandhabt und geritten werden. Er steht gefesselt, steht auf, um zu heften, zu reiten und zu putzen. Er be- und entlädt leise und ohne Probleme. Er ist 14,2 Hände groß, hat viel Form, Augenreiz und schweres Gefieder. Er ist 16 Jahre alt. Er ist besonders auffällig mit einem teilweise blauen Auge und einer wunderschönen Mähne und einem wunderschönen Schweif. Er wurde zum Reiten eingesetzt, war auf den Weiden, um das Vieh zu kontrollieren, und war auf den Hauptstraßen mit viel Verkehr unterwegs. Er ist nicht unheimlich, er überwindet tapfer alle Hindernisse auf dem Trail und reitet selbstbewusst alleine. Er wird auch in einer Gruppe fahren und es ist ihm egal, ob er führt, folgt oder in der Mitte ist. Er badet und schleppt ohne viel Aufhebens. Dieser Wallach versteht sich gut mit anderen Pferden und liebt Aufmerksamkeit. Er ist eine super lustige Fahrt, die ein netter Beweger ist. Er dreht schöne Kreise an der richtigen Leine, joggt gemütlich und bleibt auf whoa stehen. Er wird auch einen Rückzieher machen, wenn er darum gebeten wird. Er wird ohne zu zögern durch jede Wassertiefe gehen. Er reist schön, geht raus und ist trittsicher auf unwegsamem, felsigem Gelände. HH Horses Erin 304-238-4155 Ansässig in Flemingsburg, KY.
ONLINE-AUKTION
Geben Sie Ihre Gebote bei www.PlatinumEquineAuction.com ab
Startgebot $3500
Auktion endet am 14. Januar
Schauen Sie sich White Rock Custom Sättel auf Facebook an
ONLINE AUCTION
Place your bids at www.PlatinumEquineAuction.com
Starting Bid $3500
Auction ends January 14th
Check out White Rock Custom Saddles on Facebook
This is "CILLBARRA SMOKY", a registered PUREBRED FAIRYTALE GYPSY VANNER GELDING. He is registered with the GYPSY VANNER HORSE SOCIETY and he was imported from Ireland from the CILLBARRA GYSPSY STUD FARM. This nice Gypsy gelding is safe, sane, honest, and obedient. He can be handled and ridden by any level equestrian. He stand tied, stands to tack, mount, and groom. He loads and unloads quietly and with no issues. He is 14.2 hands tall with lots of shape, eye appeal, and heavy feathering. He is 16 years old. He is extra flashy with one partial blue eye and a gorgeous mane and tail. He has been used for trail riding, been in the pastures to check cattle, and been on the main roads with lots of traffic. He is not spooky, he crosses all trail obstacles bravely, and he rides out alone with confidence. He will also ride in a group and doesn't care if he leads, follows, or is in the middle. He bathes and hauls with no fuss. This gelding gets along well with other horses and he loves attention. He is a super fun ride that is a nice mover. He lopes nice circles on the correct lead, has a comfy jog, and stops on whoa. He will also back up when asked to do so. He will go through any depth of water without hesitation. He travels nicely, walks out, and is sure footed on rough rocky terrain. HH Horses Erin 304-238-4155 Located in Flemingsburg, KY.
ONLINE AUCTION
Place your bids at www.PlatinumEquineAuction.com
Starting Bid $3500
Auction ends January 14th
Check out White Rock Custom Saddles on Facebook
Este texto ha sido traducido automáticamente.
AUKCJA INTERNETOWA
Składaj oferty na www.PlatinumEquineAuction.com
Oferta wywoławcza $3500
Aukcja kończy się 14 stycznia
Sprawdź niestandardowe siodełka White Rock na Facebooku
Jest nim "CILLBARRA SMOKY", zarejestrowany wałach rasy RASOWEJ FAIRYTALE GYPSY VANNER. Jest zarejestrowany w GYPSY VANNER HORSE SOCIETY i został sprowadzony z Irlandii ze stadniny CILLBARRA GYSPSY STUD. Ten sympatyczny cygański wałach jest bezpieczny, zdrowy na umyśle, uczciwy i posłuszny. Może być obsługiwany i ujeżdżany przez jeźdźca na każdym poziomie zaawansowania. Stoi związany, stoi halsować, wsiadać i oporządzać. Ładuje i rozładowuje cicho i bez problemów. Ma 14,2 dłoni wzrostu, dużo kształtu, atrakcyjności dla oczu i ciężkie pióra. Ma 16 lat. Jest wyjątkowo krzykliwy z jednym częściowo niebieskim okiem i wspaniałą grzywą i ogonem. Był używany do jazdy po szlakach, był na pastwiskach, aby sprawdzić bydło i jeździł po głównych drogach o dużym natężeniu ruchu. Nie jest płochliwy, dzielnie pokonuje wszystkie przeszkody na szlaku i pewnie jeździ sam. Będzie też jeździł w grupie i nie dba o to, czy prowadzi, podąża za nim, czy jest pośrodku. Kąpie się i ciągnie bez zamieszania. Ten wałach dobrze dogaduje się z innymi końmi i uwielbia zwracać na siebie uwagę. Jest super zabawną przejażdżką, która jest miłym ruchem. Zatacza ładne kółka na właściwej smyczy, wygodnie truchta i zatrzymuje się na whoa. Zrobi również kopię zapasową, gdy zostanie o to poproszony. Bez wahania przejdzie przez każdą głębokość wody. Ładnie podróżuje, wychodzi i pewnie porusza się po nierównym, skalistym terenie. HH Horses Erin 304-238-4155 Znajduje się we Flemingsburgu, KY.
AUKCJA INTERNETOWA
Składaj oferty na www.PlatinumEquineAuction.com
Oferta wywoławcza $3500
Aukcja kończy się 14 stycznia
Sprawdź niestandardowe siodełka White Rock na Facebooku

Ubicación

Flemmingsburg KY 55555
Estados Unidos


Vendedor

Platinum Equine Auction
E
Louisville 40299
Estados Unidos

Contactar al vendedor

* Campos obligatorios


Enviar mensaje

Otros anuncios del vendedor

Platinum Equine Auction
E
Louisville 40299
Estados Unidos
i