Hoy nuevo: 251 | Vendido: 125 Probar ehorses Premium Publicar gratis
c
Inseratsbild
+4 fotos

Endmasspony mit viel Potienzial

Paquete de anuncios: Caballos en venta
ID del anuncio: 1857431
Fecha de publicación: 14/01/2020
Categoría de precio D
10.000 - 15.000 €
Vendedor básico
31319 Sehnde
Alemania
9
+49 (0)16093879295
Recordar
Imprimir
Pantalla

Propuesta de finanicación  Euro

  Meses

Más informacionesEl pony de montura alemán es una de las razas de ponis más popular en Alemania. Se originó a mediados de 1960 cuando se cruzaron varias razas de ponis con caballos de pura sangre inglés. El objetivo era criar un caballo centroeuropeo en miniatura. Y los criadores lo han conseguido: el poni de montur ...Más
SMOOKEY EYE
Poni alemán
Poni
Caballo castrado
5 años
145 cm
Castaño
Doma clásica
Ocio
Salto
Completo

Descripción

Alemán
  • Inglés
  • Neerlandes
  • Polaco
  • Español
  • Francés
  • Alemán
Zum Verkauf steht ein jetzt 5 jähriger Endmassponywallach ( Abstammung entnehmen Sie bitte den Bildern) 

Seit 8 Monaten angeritten
Unkomplizierter Umgang
Verladefromm, Schmiedefromm,Sozialisiert, keinerlei Unarten ,Geländesicher ( dran denken junges Pferd) 
Ca 1,45 m zur Zeit, läuft ohne Eisen
Röntgenbilder aller Gliedmaßen inclusive.Rücken vorhanden
3 sehr gute Grundgangarten , Springveranlagung vorhanden ( nicht gefördert) 
das Pony ist schonend im Gelände angeritten worden und bis jetzt solide ausgebildet.
Er kennt Reithallen und verschiedene Geländestrecken, sowie jegliche Reize
Er hat eine positive Arbeitseinstellung und ist immer fleissig
Er ist sehr brav, unter MIR noch nie gebockt oder andere Unwilligkeiten, dennoch ist er KEIN KINDERPONY oder ANFÄNGERPONY ! Nur in erfahrende förderne Hände! 
Er ist sehr sensibel und braucht seinen Menschen . 

Das Pony wird komplett mit Ausrüstung verkauft, Passier Trense, Sprenger Gebiß, Prestige Dressursattel Helen Neu in 16 Zoll, plus Gamaschen, Gurt , etc 

Ich Handel nicht mit Anfragen, letzte Preis oder andere Unverschämtheiten.KEINE RATENZAHLUNG 
Dann bleibt er eben 

Schön wäre eine Haltungsform, wo er viel raus kann, da er es so gewöhnt ist
 
This text has been translated automatically.
For sale is a now 5 year old end-mass pony gelding (please take the pictures)

For 8 months,
Uncomplicated handling
Loading fromm, forge,socialized, no unspecies ,terrain-safe (think young horse)
About 1.45 m at the moment, running without iron
X-ray images of all limbs included. Back present
3 very good basic gait types, spring-based predisposition present (not promoted)
the pony has been gently ridden in the terrain and so far solidly trained.
He knows riding halls and various off-road routes, as well as all charms
He has a positive work attitude and is always diligent
He is very good, under MIR never bucked or other unwillingness, nevertheless he is NOT CHILDREN'S PONY or ANFÄNGERPONY ! Only into experienced supportive hands!
He is very sensitive and needs his person.

The pony is sold complete with equipment, Passier bridle, Sprenger bite, Prestige dressage saddle Helen New in 16 inches, plus gaiters, belt, etc

I do not trade with enquiries, last price or other outrageous.NO PAYMENT
Then he just stays

Nice would be a posture where he can get out a lot because he's so used to it
Deze tekst werd automatisch vertaald.
Te koop is een nu 5 jaar oude end-Mass pony Ruin (Neem de Foto's)

Gedurende 8 maanden,
Ongecompliceerde afhandeling
Laden Fromm, Forge, Socialized, geen onspecies, terrein-Safe (think Young Horse)
Ongeveer 1,45 m op het moment, hardlopen zonder ijzer
X-ray beelden van alle ledematen inbegrepen. Terug aanwezig
3 zeer goede basistypen van de gang, op de voorgrond aanwezige aanleg (niet gepromoot)
de pony is zachtjes gereden in het terrein en tot nu toe stevig getraind.
Hij kent rijhallen en diverse off-road routes, evenals alle charmes
Hij heeft een positieve werkhouding en is altijd ijverig
Hij is zeer goed, onder Mir nooit gebuk of andere onwil, toch is hij niet Kinder pony of anfängerpony! Alleen in ervaren ondersteunende handen!
Hij is zeer gevoelig en heeft zijn persoon nodig.

De pony wordt verkocht compleet met uitrusting, Passier hoofdstel, Sprenger Bite, Prestige dressuur zadel Helen nieuw in 16 inch, plus beenkappen, riem, enz

Ik handel niet met vragen, laatste prijs of andere outrageous.NO betaling
Dan blijft hij gewoon

Nice zou een houding zijn waar hij veel uit kan komen omdat hij er zo aan gewend is

Ubicación

31319 Sehnde
Alemania

Vendedor

Vendedor básico
E
31319 Sehnde
Alemania

Contactar al vendedor

* campo obligatorio


Enviar mensaje
Enviar mediante
9 n r
Vendedor básico
E
31319 Sehnde
Alemania
i