El mayor mercado de caballos de Europa
Inseratsbild
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Vídeo
+14 fotos
Imprimir

Super schöner PRE Wallach *2006 Traum Charakter

Paquete de anuncios: Caballos en venta
Id. de Inserats: 1608524
Fecha de publicación: 09/11/2019
3.200 €
Happy Sporthorses
Sra./Srta. Sa Nes Hirtz
Holtummerweg 2
6114 RE Susteren Países Bajos
9
+49 (0)17664725456
LLORON XIX
P.R.E. (Pura Raza Española)
Sangre templada
Caballo castrado
13 años
165 cm
Tordo
Doma clásica
Ocio
Barroco
Associacion Nacional De Criadores de Caballos de Pura Raza Espanola (ANCCE)

Descripción

Alemán
  • Inglés
  • Neerlandes
  • Polaco
  • Español
  • Francés
  • Alemán
Im Auftrag zu verkaufen
PRE Wallach ❤️❤️❤️❤️
Dieser schöne Wallach sucht einen neuen Besitzer in gute Hände er ist geritten .
Im Gelände Zeit er sich absolut unerschrocken .
Er beherrscht Lektionen und läuft sehr schön am Zügel ist sehr fein geritten und echt ein absolut lieber Wallach 

LLORON XIX ist ein PRE mit ANCCE Papier 
Er ist am 02.06.2006 geboren und hat ein stockmaß von ca 1,65
Seine abstammung ist :
EMPAQUE X ALVAR 

Gerne kann ich per WhatsApp ein Video unter dem Sattel schicken 
017664725456
 
Er ist frisch geimpft entwurmt genau so sind Füße und Zähne gemacht .
Ankaufsuntersuchungen, egal in welchem Umfang, können Sie gerne von Ihrem oder unserem Tierarzt vornehmen lassen.

Dies sind keine zugesicherten Eigenschaften, es handelt sich lediglich um subjektive Eindrücke des Verkäufers und Pflegers 
Da es sich hierbei um ein lebendes Pferde handelt 

Die Verkaufsanzeigen werden sofort gelöscht wenn die Pferde verkauft sind .

Keine Anfragen erwünscht für Ratenzahlung oder zur Verfügung stellen !!

Probereiten möglich 
Bitte Immer in Reitkleidung und Helm aus Sicherheitsgründen. Aufgrund schlechter Erfahrungen geben wir keine Pferde auf Probe mit.! 

Vorreiten,Probereiten,vorführen des Pferdes kostet 25€ pro Pferd
Damit möchte wir verhindern das die Leute aus Langeweile nicht einfach unsere Pferde reiten kommen die Geld an Reitstunden oder leihpferden sparen möchten da es leider sehr oft vor kommen müssen wir dies einführen wir bitten um Verständnis 

Für weitere Informationen zu den Verkaufspferden und Terminabsprachen setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung unter
004917664725456


Wie auch bisher bieten wir unseren Kunden beim Kauf die Möglichkeit der Rückkaufoption!


 
This text has been translated automatically.
On behalf of selling
PRE gelding ❤️❤️❤️❤️
This beautiful gelding is looking for a new owner in good hands he is ridden.
In the terrain time he is absolutely intrepid.
He masters lessons and runs very nicely on the reins is very finely ridden and really an absolutely dear gelding

LLORON XIX is a PRE with ANCCE paper
He was born on 02.06.2006 and has a stock size of about 1.65
His ancestry is:
EMPAQUE X ALVAR

I would be happy to send a video under the saddle via WhatsApp
017664725456

He is freshly vaccinated wormed just so are feet and teeth made.
Purchase examinations, no matter how much, you are welcome to have them carried out by your or our veterinarian.

These are not guaranteed properties, they are only subjective impressions of the seller and carer
As this is a living horse

The sales advertisements are deleted immediately when the horses are sold.

No requests requested for instalment payment or provide !!

Preparing possible
Please always in riding clothes and helmet for safety reasons. Due to bad experiences, we do not give horses on probation!

Pre-riding,preparation,show of the horse costs 25€ per horse
With this we want to prevent people from getting bored not just riding our horses who want to save money on riding lessons or rental horses as unfortunately it happen very often we have to introduce this we ask for understanding

For more information about the sales horses and appointments, please contact us at
004917664725456


As before, we offer our customers the possibility of a buyback option when purchasing!


Deze tekst werd automatisch vertaald.
Namens de verkoop
PRE Ruin ❤️❤️❤️❤️
Deze mooie Ruin is op zoek naar een nieuwe eigenaar in goede handen hij is bereden.
In de tijd van het terrein is hij absoluut onverschrokken.
Hij Masters lessen en loopt zeer mooi op de teugels is zeer fijn bereden en echt een absoluut lieve ruin

LLORON XIX is een PRE met ANCCE papier
Hij werd geboren op 02.06.2006 en heeft een voorraad van ongeveer 1,65
Zijn afkomst is:
EMPAQUE X ALVAR

Ik zou graag een video onder het zadel sturen via WhatsApp
017664725456

Hij is vers gevaccineerd ontwormd net zo zijn voeten en tanden gemaakt.
Inkoop examens, ongeacht hoeveel, u bent van harte welkom om ze te laten uitvoeren door uw of onze dierenarts.

Dit zijn geen gegarandeerde eigenschappen, ze zijn alleen subjectieve indrukken van de verkoper en verzorger
Want dit is een levend paard

De verkoopadvertenties worden onmiddellijk verwijderd wanneer de paarden worden verkocht.

Geen verzoeken om betaling op afbetaling of bieden!!

Voorbereiden van mogelijke
Gelieve altijd in het rijden kleren en helm om veiligheidsredenen. Door slechte ervaringen geven we geen paarden op proeftijd!

Pre-Riding, voorbereiding, show van het paard kost €25 per paard
Hiermee willen we voorkomen dat mensen zich vervelen, niet alleen paardrijden op onze paarden die geld willen besparen op rijlessen of huur paarden, omdat het helaas heel vaak gebeurt dat we dit moeten introduceren we vragen om begrip

Voor meer informatie over de verkoop paarden en afspraken u contact met ons opnemen
004917664725456


Zoals eerder, bieden wij onze klanten de mogelijkheid van een inkoop eigen aandelenoptie bij de aankoop!


Genealogía

Ubicación

6114 RE Susteren
Países Bajos

Vendedor

Happy Sporthorses
E
Sra./Srta. Sa Nes Hirtz
Holtummerweg 2
6114 RE Susteren
Países Bajos
Hablamos:
 

Contactar al vendedor* campo obligatorio


Enviar mensaje

Otros anuncios del proveedor

Pantalla

Propuesta de finanicación  Euro

  Meses

Más informacionesEl caballo español se llevó mucho tiempo sin denominación específica, sino fue nombrado como la zona donde fue criado principalmente: Andalucía. Hoy en día los caballos españoles con papeles medios o sin papeles se llaman caballos andaluces y los caballos con papeles completos se llaman PRE (Pura Ra ...Más
9 n r
Happy Sporthorses
E
Sra./Srta. Sa Nes Hirtz
Holtummerweg 2
6114 RE Susteren
Países Bajos
i